อีซูซุยอดนักขับมือทอง 2019 ยอดคน ยอดแชมป์อีซูซุการแข่งขันเพื่อค้นหา ยอดคน ยอดแชมป์นักขับรถบรรทุกเมืองไทย เพื่อชิงรางวัลรวมมูลค่า 1,100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

รายละเอียดการแข่งขัน

การแข่งขันรอบคัดเลือกจัดขึ้น 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยทำการรับสมัครผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 ประเภท (รถหัวลาก และรถสิบล้อลากพ่วง) ประเภทละ 20 คน เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ประเภทละ 5 คน รวมผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 50 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้ขับขี่ต้องเป็นเจ้าของรถบรรทุกอีซูซุ หรือพนักงานของบริษัทที่เป็นเจ้าของรถบรรทุกอีซูซุและมีหนังสือยินยอมให้เข้าร่วมการแข่งขันจากเจ้าของกิจการ
 2. มีใบขับขี่รถลากจูง
 3. อายุไม่เกิน 55 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาใบขับขี่รถลากจูง
 3. สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ หรือ สำเนาใบสัญญาเช่าซื้อรถในกรณีที่ยังผ่อนอยู่
 4. หนังสือยินยอมให้เข้าร่วมการแข่งขันจากเจ้าของกิจการ

การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 บททดสอบ คือ

 1. ทดสอบภาคทฤษฏี (กฎหมายจราจร กฎหมายการขนส่ง จิตวิทยา ทักษะการตัดสินใจ)
 2. ทดสอบภาคปฏิบัติ แข่งขันการขับรถตามสถานีต่าง ๆ ดังนี้

รถหัวลาก

 • สถานีการขับรถสลับช่องทาง
 • สถานีการขับรถในพื้นที่จำกัด
 • สถานีการขับรถสลาลม
 • สถานีการขับรถจอดให้ตรงจุด

รถสิบล้อลากพ่วง

 • สถานีการขับรถสลับช่องทาง
 • สถานีการขับรถในพื้นที่จำกัด
 • สถานีการขับรถสลาลม
 • สถานีการขับรถจอดให้ตรงจุด

รอบคัดเลือก

 • 8 มิถุนายน 2562      จ.เชียงใหม่
 • 15 มิถุนายน 2562      จ.สุราษฎร์ธานี
 • 22-23 มิถุนายน 2562    จ.ชลบุรี
 • 29 มิถุนายน 2562      จ.อุดรธานี

รอบชิงชนะเลิศ

 • 3 สิงหาคม 2562 สนามทดสอบไทยบริดจสโตน จ.พระนครศรีอยุธยา

รางวัลรอบคัดเลือก

รางวัลสำหรับผู้แข่งขันในแต่ละรอบ รวม 50 รางวัล

ชนะเลิศ

เงินรางวัล 10,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

เงินรางวัล 8,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับสอง

เงินรางวัล 6,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับสาม

เงินรางวัล 4,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับสี่

เงินรางวัล 3,000 บาท

รางวัลสำหรับเจ้าของกิจการในแต่ละรอบ รวม 50 รางวัล

ชนะเลิศ

บัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 10,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

บัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 8,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับสอง

บัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 6,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับสาม

บัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 4,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับสี่

บัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 3,000 บาท

รางวัลรอบชิงชนะเลิศ

รางวัลสำหรับผู้แข่งขัน รวม 6 รางวัล

ชนะเลิศ

เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รองชนะเลิศอันดับสอง

เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รางวัลสำหรับเจ้าของกิจการ รวม 6 รางวัล

ชนะเลิศ

บัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 20,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

บัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 20,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับสอง

บัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 20,000 บาท

สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม

โทร. 0-2966-2111, 0-2966-2222 ต่อฝ่ายสื่อสารการตลาด หรืออีซูซุสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2118-0777

หมายเหตุ

 • ผู้ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
 • รางวัลบัตรกำนัลอีซูซุ ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครสำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 สำหรับทั้ง 2 ประเภท จากการแข่งขันอีซูซุยอดนักขับมือทอง รอบชิงชนะเลิศ ปี 2561 โดยไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ได้
 • พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และบริษัทในกลุ่มอีซูซุ/ ผู้จำหน่ายอีซูซุ/ บริษัทตัวแทนโฆษณา และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดงานไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
 • จำนวนรางวัลทั้งหมด 112 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,100,000 บาทข่าวสารและกิจกรรม