การแข่งขันกอล์ฟ “อีซูซุไทยแลนด์มาสเตอร์ 2019”
รายละเอียดของการแข่งขันกอล์ฟ “อีซูซุไทยแลนด์มาสเตอร์ 2019”

รางวัลพิเศษ :

การแข่งขันแต่ละสนามจะมีรางวัล Hole in one 4 หลุม คือ 1. Isuzu MU-X The ONYX มูลค่า 1,364,000 บาท สนับสนุนโดยโตเกียวมารีนประกันภัย 2.ชุดเหล็กมิซูโน่ รุ่น JPX 919 Forged NSPRO จำนวน 6 ชิ้น พร้อมถุงกอล์ฟ มูลค่า 54,800 บาท สนับสนุนโดยมิซูโน่ 3.iPad และ Apple Pencil มูลค่า 21,293 บาท สนับสนุนโดยตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง 4.นาฬิกา Garmin รุ่น Forerunner 645 Music มูลค่า 16,990 บาท สนับสนุนโดยตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส

 • รางวัลตีไกล สนับสนุนโดยคาลเท็กซ์
 • รางวัลตีใกล้ธง สนับสนุนโดยมิซูโน่
 • รางวัลตีไกลใกล้เส้น สนับสนุนโดยการ์มิน

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ลูกค้าอีซูซุ

 • กรณีรถอีซูซุเป็นชื่อบุคคล ผู้สมัครต้องมีชื่อเป็นเจ้าของรถ ในกรณีที่ต้องการโอนสิทธิ์การสมัคร เจ้าของรถอีซูซุต้องเป็นชื่อบุคคลธรรมดา ซึ่งสามารถโอนสิทธิ์การสมัครให้แก่คู่สมรส, บุตรที่ใช้นามสกุลเดียวกัน, พี่-น้องร่วมบิดา-มารดาเดียวกันได้ โดยต้องแสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ทางกฎหมาย
 • กรณีรถอีซูซุเป็นชื่อนิติบุคคล ผู้สมัครต้องมีชื่อเป็นกรรมการในหนังสือรับรองบริษัทเท่านั้น

หมายเหตุ :

 • รถอีซูซุ 1 คันสามารถใช้ในการใช้สมัครต่อผู้สมัครเพียง 1 ท่านและต่อ 1 สนามเท่านั้น
 • การปลอมแปลงเอกสาร ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย
 • การรับสิทธิ์เข้าแข่งขันจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • กรณีที่ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขันแล้วนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนสนามการแข่งขัน และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 • ค่าสมัครไม่รวมค่ารถกอล์ฟทุกกรณี
 • วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • รางวัล “Hole in one” จะมีการประกาศให้ทราบว่าหลุมใดเป็นรางวัลใดก่อนการแข่งขัน
 • หากมีผู้ทำ “Hole in one” ในแต่ละสนามได้มากกว่าหนึ่งคนรางวัลจะถูกตีมูลค่าและแบ่งในสัดส่วนเท่ากัน
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% หรือตามที่กฎหมายกำหนด
 • การยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละสนาม บริษัทฯจะยืนยันสิทธิ์ลูกค้าอีซูซุก่อนลูกค้าทั่วไป โดยคัดเลือกจากเวลาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สมัครก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อน
 • การตัดสินของ บริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ในกรณีที่ตรวจพบการทำผิดกฎ กติกา ไม่ว่าจะเป็นในการสมัคร หรือการแข่งขันก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน และการรับรางวัลทั้งหมด
 • สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ www.isuzu-tis.com/isuzuthailandmaster2019


ข่าวสารและกิจกรรม