4 หลักเกณฑ์ทั่วไป ในการขอใบอนุญาตรถบรรทุก

4 หลักเกณฑ์ทั่วไป ในการขอใบอนุญาตรถบรรทุก

การขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง มีไว้เพื่อการจัดระเบียบการขนส่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย และคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ วันนี้จึงมาแนะนำหลักเกณฑ์ 4 ข้อในการจดทะเบียนรถบรรทุกมาฝากกันค่ะ

  1. ผู้ขอต้องเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจหรือการค้า และมีความจำเป็นที่จะใช้รถเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจ โดยผู้ขอจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
  2. รถที่ใช้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ต้องจดทะเบียนเป็นชื่อของผู้ประกอบการเท่านั้น
  3. ในการขออนุญาต ผู้ขอไม่จำเป็นต้องมีตัวรถขณะที่ขออนุญาต แต่ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวจำนวนและลักษณะรถที่ใช้ให้ชัดเจน
  4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุง จะเป็นสถานที่เดียวหรือหลายแห่งรวมกันก็ได้ แต่ต้องเป็นสถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถได้จริง เพียงพอต่อจำนวนรถที่ขออนุญาต และมีทางให้รถเข้าออกได้สะดวก

กลับหน้าเรื่องน่ารู้อีซูซุ