เกร็ดความรู้ : กฎหมาย “ความสูงรถบรรทุก”

เกร็ดความรู้ที่ผู้ขับรถบรรทุกควรรู้

เกร็ดความรู้ที่ผู้ขับรถบรรทุกควรรู้

ถึงแม้ว่ารถบรรทุกจะมีส่วนสูงที่มากกว่ารถปกติทั่วไป แต่ก็ยังมีข้อกำหนดกฎหมายเกี่ยวกับความสูงของรถบรรทุก เพื่อให้บรรทุกของได้อย่างปลอดภัยอยู่ 2 ข้อ

  1. รถบรรทุกให้บรรทุกสูงไม่เกิน 3.00 เมตร จากพื้นทาง เว้นแต่รถบรรทุกที่มีความกว้างของรถเกิน 2.30 เมตร ให้บรรทุกสูงไม่เกิน 4.00 เมตร จากพื้นทาง
  2. รถบรรทุกตู้สำหรับบรรจุสิ่งของ (Container) ให้บรรทุกสูงไม่เกิน 4.20 จากพื้นทาง

กลับหน้าเรื่องน่ารู้อีซูซุ