ประเภทและตำแหน่งการติดแผ่นสะท้อนแสงรถบรรทุก

ประเภทและตำแหน่งการติดแผ่นสะท้อนแสงรถบรรทุก

ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ประกาศให้รถบรรทุกติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงหรือแผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใช้รถบนถนนคันอื่นสามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจนในเวลากลางคืน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และยกระดับความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. อุปกรณ์สะท้อนแสง (Retro - reflector)

  คืออุปกรณ์สะท้อนแสงสำเร็จรูปที่ให้การสะท้อนแสงกลับไปในทิศทางที่มาของแสง แบ่งออกได้ 2 ประเภท

  • อุปกรณ์สะท้อนแสงด้านท้าย มีสีแดง แบ่งตามลักษณะของรถคือ รถที่มีเครื่องยนต์จะเป็นแบบวงกลม สี่เหลี่ยมจตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วง จะเป็นแบบสามเหลี่ยม
  • อุปกรณ์สะท้อนแสงด้านข้าง มีสีเหลือง
 2. แผ่นสะท้อนแสง (Retro - reflective marking)

  คือแผ่นหรือแถบวัสดุสะท้อนแสงที่ให้การสะท้อนแสงกลับไปในทิศทางที่มาของแสง แบ่งออกได้ 2 ประเภท

  • แผ่นสะท้อนแสงด้านท้าย มีสีเหลือง หรือสีแดง
  • แผ่นสะท้อนแสงด้านข้าง มีสีเหลือง หรือสีขาว

กลับหน้าเรื่องน่ารู้อีซูซุ