ต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ต่อภาษีรถยนต์ประจำปี

เพียงแค่คุณเตรียมเอกสาร 3 อย่างต่อไปนี้ คุณก็สามารถไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปีได้ง่าย ๆ

  1. สมุดรายการจดทะเบียนรถ หรือสำเนารายการจดทะเบียนรถเป็นเอกสารที่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ เลขตัวถัง เลขเครื่อง ชื่อเจ้าของรถ และชื่อผู้ครอบครอง
  2. หลักฐานการทำ พ.ร.บ. หรือสำเนาหน้าตาราง พ.ร.บ. ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่จะยื่นเอกสาร
  3. ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (ตรอ.) สำหรับรถที่มีอายุการใช้งาน ตั้งแต่ 7 ปีขี้นไป เป็นการตรวจเช็กความพร้อมของรถว่ามีสมรรถนะเพียงพอที่จะใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยนำรถเข้าตรวจสภาพ และขอเอกสารได้ล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนที่ภาษีรถยนต์จะหมดอายุ ณ สถานตรวจสภาพรถเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก

กลับหน้าเรื่องน่ารู้อีซูซุ