การตรวจเช็กน้ำมันเครื่องด้วยเหล็กวัดน้ำมัน

การตรวจเช็กน้ำมันเครื่องด้วยเหล็กวัดน้ำมัน

ในการใช้รถบรรทุกนั้น ควรจะต้องตรวจเช็กน้ำมันเครื่องอยู่เสมอ และเหล็กวัดน้ำมันเครื่องคืออุปกรณ์สำคัญที่จะใช้ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์ ที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยตาเปล่า โดยมีวิธีใช้ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้

  1. จอดรถบรรทุกบนพื้นราบ ไม่มีความลาดเอียงของพื้นที่จอด เพราะอาจทำให้ระดับน้ำมันเกิดความคลาดเคลื่อน
  2. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรกในวันนั้น หรือหลังจากดับเครื่องอย่างน้อย 20 - 30 นาที เพื่อให้ได้ระดับปริมาณของน้ำมันที่แท้จริง
  3. ดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออก และเช็ดทำความสะอาดน้ำมันบริเวณที่วัดด้วยผ้าที่ไม่เป็นขน และไม่ควรใช้กระดาษทิชชู่ เพราะขุยจากกระดาษอาจทำให้มีสิ่งแปลกปลอมปนเข้าไปเมื่อเสียบเหล็กวัดเข้าที่เดิม
  4. สอดเหล็กเข้าไปใหม่แล้วดึงออกมา เพื่อตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง หากระดับน้ำมันเครื่องอยู่ระหว่างขีดสูงสุดและขีดต่ำสุด แสดงว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้ว

กลับหน้าเรื่องน่ารู้อีซูซุ