การดูแลรักษาระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่รถ

การดูแลรักษาระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่รถ

การดูแลรักษาระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่รถ

ระบบไฟฟ้า คือส่วนสำคัญที่ควบคุมระบบการทำงานของรถ โดยเฉพาะแหล่งจ่ายไฟอย่าง แบตเตอรี่ ที่จำเป็นต้องดูแลรักษา เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบและดูแลรักษาดังนี้ค่ะ

  1. ตรวจสอบระบบน้ำกรดให้สูงกว่าแผ่นธาตุ 12 - 18 มม. และหมั่นเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ทุกสัปดาห์
  2. ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ ด้วยน้ำสะอาดหรือราดด้วยน้ำร้อนที่ขั้ว ทั้งขั้วบวกและขั้วลบ
  3. ตรวจสอบว่าขั้วแบตเตอรี่มีความหลวมหรือไม่ ถ้าหลวมต้องขันให้แน่น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

กลับหน้าเรื่องน่ารู้อีซูซุ