การดูแลรักษาระบบไฟฟ้ารถในส่วนประกอบวงจร

การดูแลรักษาระบบไฟฟ้ารถในส่วนประกอบวงจร

การที่ระบบไฟฟ้าในรถจะสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์นั้น จำเป็นต้องมีการดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ เพื่อให้การทำงานของระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าจะมีวิธีการดูแลรักษาระบบไฟฟ้ารถในส่วนประกอบวงจรอย่างไรบ้าง

  1. ตัวนำ (สายไฟ) ควรตรวจสอบความแน่นของปลั๊กต่อและคลิปล็อคต่าง ๆ ของสายไฟ ให้อยู่สภาพไม่หักงอหรือถูกกดทับ
  2. อุปกรณ์ป้องกัน (ฟิวส์และรีเลย์) หากเกิดความเสียหายควรเปลี่ยนขนาดของอุปกรณ์ตามขนาดที่ระบุในคู่มือ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบ และอันตรายจากการใช้งานรถ
  3. อุปกรณ์ควบคุม (สวิตช์) เมื่อเปิดใช้งานระบบต่าง ๆ แล้วควรปิดอุปกรณ์ทุกครั้ง ไม่เปิดสวิตช์ค้างไว้ แล้วใช้การเปิด-ปิดด้วยสวิตช์กุญแจแทน เพื่อลดอัตราการกินกระแสไฟที่สูง และเป็นการเพิ่มโหลดให้แบตเตอรี่ขณะสตาร์ทรถอีกด้วย
  4. อุปกรณ์ใช้งาน (มอเตอร์ หลอดไฟ หรือแตร) ควรดูแลให้มีสภาพสมบูรณ์เสมอ และจัดการเปลี่ยนตามขนาด เช่น หลอดไฟที่ขาดควรเปลี่ยนวัตต์ตามขนาดเดิม เพราะหากเพิ่มวัตต์ให้สูงขึ้น การกินกระแสไฟจะมากกว่าปกติจนเกิดความร้อนในระบบ ส่งผลให้เกิดการขาดของวงจรได้
  5. กราวด์ (สายดิน) คอยตรวจสอบความสกปรกของข้อต่อสายกราวด์ ขันทำความสะอาดและขันจุดลงกราวด์ทั้งหมดให้แน่น (สายดินที่ตัวถังและแชสซีส์)

กลับหน้าเรื่องน่ารู้อีซูซุ