3 ข้อไม่ควรทำในการขับรถหน้าฝน


3 ข้อไม่ควรทำในการขับรถหน้าฝน

1.ไม่เปลี่ยนช่องทางกะทันหัน

2.ไม่แซงรถคันอื่นในระยะกระชั้นชิด

3.ไม่ขับรถชิดท้ายรถคันหน้ามากเกินไป

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลับหน้าเรื่องน่ารู้อีซูซุ