กฏหมายเกี่ยวกับการโหลดรถ


กฏหมายเกี่ยวกับการโหลดรถตามหระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522

รถยนต์ที่โหลดเตี้ยนั้นจะต่ำแค่ไหนก็ได้ โดยยึดหลักจากการวัดระยะถึงกลางไฟหน้ากับระดับพื้นถนนโดยที่จุดกึ่งกลางไฟหน้า

ต้องไม่ต่ำกว่า 40 เซ็นติเมตร ถ้าต่ำกว่านี้ถือว่าผิดกฎหมาย


กลับหน้าเรื่องน่ารู้อีซูซุ