สายซิ่งต้องรู้! ขับเท่าไรไม่โดนจับสายซิ่งต้องรู้! ขับเท่าไรไม่โดนจับ

1. ทางด่วน กรุงเทพฯ เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกิน 80 กม./ชั่วโมง

2. ทางหลวง ไม่ควรขับเกิน 90 กม./ชั่วโมง

3. มอเตอร์เวย์ ไม่ควรขับเกิน 120 กม./ ชั่วโมง

ที่มา : พ.ร.บ.จราจรทางบก

กลับหน้าเรื่องน่ารู้อีซูซุ