5 ข้อแนะนำการดูแลรถหลังน้ำท่วม5 ข้อแนะนำการดูแลรถหลังน้ำท่วม

  1. ล้างรถให้สะอาด เพื่อกำจัดเศษดินและสำรวจความเสียหายของรถ
  2. ทำความสะอาดพรมและเบาะภายในห้องโดยสาร นำไปตากแดดให้แห้ง ป้องกันความชื้นและเชื้อรา
  3. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เกียร์ และเฟืองท้าย ป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการปนเปื้อนของน้ำ
  4. ตรวจเช็กเบรกเปลี่ยนจารบีลูกปืนล้อ ข้อต่อและจุดหมุนต่างๆ เพื่อป้องกันการเสียหายจากการแช่น้ำ
  5. ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ปลั๊กสายไฟต่างๆ ใช้ลมเป่าไล่น้ำออกจากขั้วปลั๊กต่างๆ ให้แห้ง ป้องกันการเสียของขั้วสายไฟ

อย่างไรก็ตาม เราควรนำรถเข้าตรวจเช็กที่ศูนย์บริการ เพื่อความมั่นใจสูงสุด!

หมายเหตุ : กรณีรถถูกน้ำท่วมในระดับสูงกว่าท่ออากาศ ห้ามติดเครื่องยนต์โดยเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายหนักให้นำรถเข้าศูนย์บริการทันที

กลับหน้าเรื่องน่ารู้อีซูซุ