5 สัญญาณบอกเหตุแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ5 สัญญาณบอกเหตุแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

1.เครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก เนื่องจากแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพนั้นจะมีค่ากำลังสตาร์ท หรือ CCA ที่ต่ำลง ซึ่งอาจทำให้การสตาร์ทรถยนต์ในแต่ละครั้งต้องใช้เวลานานขึ้นแตกต่างจากแบตเตอรี่ใหม่ที่มีค่ากำลังสตาร์ทที่สูงกว่าจึงสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ง่ายกว่า

2.ระดับความดังของเสียงแตรลดลง

3.ขณะหยุดรถระดับความสว่างของไฟหน้าลดลง เนื่องจากแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพแล้วจะมีประสิทธิภาพในการเก็บไฟลดลง ทำให้แรงดันไฟฟ้าลดลงส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในรถยนต์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เช่น เสียงแตรรถยนต์ที่เบาลงและความสว่างของระบบส่องสว่างที่ลดลง

4.ระดับน้ำในแบตเตอรี่ลดลงมากกว่าปกติ การใช้งานแบตเตอรี่เป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลทำให้แผ่นธาตุในแบตเตอรี่เสื่อมประสิทธิภาพ

และอาจมีผลทำให้ระดับน้ำกลั่นลดลงเร็วกว่าปกติ จึงแนะนำให้นำรถยนต์เข้ามาตรวจเช็กที่ศูนย์บริการมาตรฐาน

5.แบตเตอรี่ที่ใช้งานมานานกว่า 18 เดือน แผ่นธาตุของแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน อาจมีสภาพสึกหรอจากการกัดกร่อนของสารละลายในแบตเตอรี่ ทำให้มีประสิทธิภาพในการเก็บไฟลดลงดังในกรณีที่แบตเตอรี่ผ่านการใช้งานมานานเกิน 18 เดือน ควรทำการตรวจเช็กเพื่อความมั่นใจในการใช้งาน


กลับหน้าเรื่องน่ารู้อีซูซุ