ท่านั่งและการจับพวงมาลัยอย่างถูกวิธีท่านั่งและการจับพวงมาลัยอย่างถูกวิธี

  • ผู้ขับควรวางมือซ้ายอยู่ที่ตำแหน่ง 9 นาฬิกามือขวาอยู่ที่ตำแหน่ง 3 นาฬิกาของพวงมาลัย การวางมือให้เหมาะสมจะเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมรถให้ดีขึ้น
  • ควรปรับระยะห่างของเบาะนั่งให้พอดีที่สามารถเหยียบแป้นต่างๆ จนสุดได้อย่างสะดวก โดยขาที่ใช้บังคับแป้นต่างๆไม่งอหรือตึงเกินไป
  • ปรับหมอนรองศีรษะให้ศีรษะพิงช่วงกลางของหมอนรองศีรษะพอดี จะช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการกระแทกหากเกิดอุบัติเหตุ
  • ห้ามวางหมอนรองหลังผู้ขับควรนั่งให้หลังพิงชิดกับเบาะ เพราะเบาะนั่งได้ถูกออกแบบให้รองรับสรีระของผู้ขับขี่
  • ห้ามวางสิ่งของใดๆไว้ใต้เบาะนั่ง สิ่งของต่างๆ เช่น ขวดน้ำ กระป๋อง ฯลฯ เนื่องจากอาจเคลื่อนไปติดอยู่ใต้แป้นเบรกหรือคันเร่ง
  • ทำให้ไม่สามารถควบคุมรถ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายได้


กลับหน้าเรื่องน่ารู้อีซูซุ