รู้หรือไม่ว่า ขับรถผิดกฎจราจร ต้องจ่ายเท่าไหร่?


การขับรถผิดกฎจราจร ต้องจ่ายเท่าไร?

  • ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถ ปรับ 400-1,000 บาท
  • ขับรถบนทางเท้า ปรับ 400-1,000 บาท
  • หยุดรถล้ำเส้นหยุด ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
  • ขับรถย้อนศร ปรับไม่เกิน 500 บาท
  • จอดรถในที่ห้ามจอด ปรับไม่เกิน 500 บาท
  • ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย ปรับไม่เกิน 500 บาท
  • ฝ่าสัญญาณไฟแดง ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
  • จอดรถกีดขวางการจราจร ปรับไม่เกิน 500 บาท

ที่มา : www.trafficpolice.go.th/fine.php


กลับหน้าเรื่องน่ารู้อีซูซุ