รู้หรือไม่? เวลาใดที่ถนนลื่นที่สุดช่วงเวลาที่ถนนลื่นที่สุด คือ ช่วง 10-15 นาที หลังฝนตกเนื่องจากฝุ่นที่ติดอยู่บนพื้นถนนจะเปลี่ยนสภาพเป็นโคลนเคลือบบนผิวถนน แต่หากฝนตกเป็นเวลานาน จนมีน้ำขังบนถนนก็อาจจะเสี่ยงต่อการเหินน้ำเช่นกัน

กลับหน้าเรื่องน่ารู้อีซูซุ