ข้อควรทำเมื่อน้ำมันใกล้หมด


ข้อควรทำเมื่อน้ำมันใกล้หมด

  1. หลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด
  2. ขับ 60-80 กม./ชม.(ใช้เกียร์สูง)
  3. เบรกให้น้อย อาจใช้ Engine Brake หรือเบรกจากแรงหน่วงของเครื่องยนต์แทน


กลับหน้าเรื่องน่ารู้อีซูซุ