ไฟเตือนบนหน้าปัด บอกอะไรบ้าง?

ในกรณีที่รถเกิดความผิดปกติ การรู้ความหมายของแต่ละสัญลักษณ์จะช่วยให้เราสามารถแก้ไขเบื้องต้น หรือนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อทำการตรวจสอบได้อย่างทันท่วงทีนะครับ

 1. ไฟเตือนตรวจสอบเครื่องยนต์

  ถ้าไฟเตือนนี้ติดขึ้นระหว่างเครื่องยนต์ทำงาน ระบบจะแจ้งให้ท่านทราบว่าระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องยนต์เกิดความผิดปกติ ให้ติดต่อศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุที่ใกล้ที่สุด

 2. ไฟเตือนไฟชาร์จ

  ในระหว่างเครื่องยนต์ทำงาน ไฟเตือนนี้จะติดขึ้นเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบชาร์จไฟ (เช่น สายพานพัดลมหย่อนหรือชำรุด)

 3. ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง

  ถ้าไฟเตือนดังกล่าวติดขึ้นมาในระหว่างเครื่องยนต์ทำงาน ให้ท่านจอดรถในที่ที่ปลอดภัย และไม่กีดขวางการจราจร ดับเครื่องยนต์ทันที และตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ระบบหล่อลื่นอาจผิดปกติ ให้นำรถของท่านเข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทันที

 4. ไฟเตือนเครื่องยนต์มีความร้อนสูงเกิน

  เมื่อเครื่องยนต์เกิดความร้อนสูง เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์จะแสดงค่าในพื้นที่ “H”และกระพริบ ไฟเตือนเครื่องยนต์มีความร้อนสูงเกินจะติดขึ้นและมีเสียงเตือนดังขึ้น ให้ท่านจอดรถในที่ที่ปลอดภัยทันที และทำการตรวจสอบรถและแก้ไขปัญหาตามความจำเป็น

กลับหน้าเรื่องน่ารู้อีซูซุ