ไฟเตือนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดขึ้นขณะขับขี่นั้น เกิดจากสาเหตุใด

ไฟเตือนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง

ไฟเตือนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดขึ้นขณะขับขี่นั้น เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิงไม่สามารถไหลได้เป็นปกติ ซึ่งอาจเป็นผลจากกรองน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดการอุดตันจากสิ่งสกปรก จึงขอแนะนำให้ท่านผู้ขับขี่นำรถไปที่ศูนย์บริการอีซูซุเพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงในทันที

!! อย่าวางใจ ถ้าไฟเตือนนี้ติดขึ้นเมื่อเร่งแซงแล้วดับไปหลังจากผ่อนคันเร่งหรือเหยียบคันเร่งปกติ ซึ่งนั่นอาจเกิดจากไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงอุดตันได้ !!


X อย่าเสี่ยงใช้ไส้กรองปลอม อาจทำให้ X

  • เกิดความเสียหายต่อระบบน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น หัวฉีดเกิดการสึกหรอ หรือปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดความเสียหาย เป็นต้น
  • อัตราเร่ง และ กำลังการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ลดลง

✔ ขอแนะนำไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแท้ตรีเพชร ✔

  • ออกแบบให้อัตราการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านระบบกรองที่มีความเหมาะสมกับเครื่องยนต์อีซูซุแต่ละรุ่น
  • ประสิทธิภาพในการกรองสูงป้องกันสิ่งสกปรกเข้าสู่ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
  • รับประกัน 6 เดือน หรือ 10,000 ก.ม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)

กลับหน้าเรื่องน่ารู้อีซูซุ