วิธีล้างห้องเครื่องยนต์ที่ถูกต้อง ทำอย่างไร?

ไฟเตือนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง

หากห้องเครื่องยนต์ของรถท่านเกิดความสกปรกจนมีความจำเป็นต้องล้าง การล้างด้วยวิธีที่ถูกต้องก็เป็นจุดที่ไม่ควรมองข้าม ไม่เช่นนั้นแล้วการล้างห้องเครื่องยนต์อาจเกิดผลเสียต่อรถของท่าน มาดูข้อแนะนำในการล้างห้องเครื่องยนต์กันเลยครับ

• ตรวจสอบการรั่วซึมก่อนเริ่มล้างห้องเครื่องยนต์

ในห้องเครื่องยนต์นั้นประกอบด้วยเครื่องยนต์และระบบต่างๆมากมาย เช่น ระบบน้ำหล่อเย็น ระบบเบรก ระบบปรับอากาศ ระบบบังคับเลี้ยว เป็นต้น ฉะนั้นเราสามารถตรวจสอบการรั่วซึม ณ จุดต่างๆเหล่านั้นด้วย กรณีที่มีการรั่วซึมเกิดขึ้นเราก็จะสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที นอกจากนั้นเราต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าฝาของกระปุกของเหลวต่างๆปิดสนิทเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าขณะทำการล้างห้องเครื่องยนต์

• ระมัดระวังเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นพิเศษ

ปัจจุบันในห้องเครื่องยนต์จะมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกล่องควบคุมต่างๆและระบบไฟฟ้าอยู่มากมาย เช่น กล่องควบคุมระบบเบรก กล่องฟิวส์ ไดร์ชาร์จ ข้อต่อสายไฟ ปลั๊ก รวมทั้งเซ็นเซอร์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ ไม่ควรโดนน้ำเพราะอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ ดังนั้นก่อนล้างห้องเครื่องยนต์ต้องป้องกันอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยพลาสติกหรือพันด้วยเทป เป็นต้น แล้วใช้เพียงผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดทำความสะอาดสิ่งสกปรกออกไปจากอุปกรณ์ดังกล่าว

• ไม่ควรล้างห้องเครื่องยนต์ขณะห้องเครื่องยนต์ร้อนจัด

ก่อนทำการล้างห้องเครื่องยนต์ ควรรอจนกว่าเครื่องยนต์เย็นตัวลงหรือดับเครื่องยนต์ทิ้งไว้อย่างน้อย 20-30 นาที เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสิ้นส่วนของเครื่องยนต์เมื่อโดนน้ำขณะร้อนจัด

• เป่าหรือเช็ดให้แห้งหลังจากล้างเสร็จ

หลังจากล้างห้องเครื่องยนต์เสร็จแล้ว อาจมีน้ำที่ขังอยู่ตามบริเวณต่างๆของเครื่องยนต์และรอบห้องเครื่องยนต์ เมื่อล้างห้องเครื่องยนต์เสร็จต้องเป่าหรือเช็ดให้แห้งเสมอ

กลับหน้าเรื่องน่ารู้อีซูซุ