วิธีการบำรุงรักษารถใช้งานน้อยรถใช้งานหนัก

วิธีการบำรุงรักษารถใช้งานน้อยรถใช้งานหนัก

รถใช้งานน้อย…รถใช้งานหนัก ดูแลต่างกันอย่างไร? เนื่องจากการใช้งานรถของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการบำรุงรักษาในจุดต่างๆ ของรถจึงแตกต่างกันด้วย จุดที่ต้องบำรุงรักษาเป็นพิเศษสำหรับรถใช้งานน้อยและรถใช้งานหนักมีอะไรบ้างไปดูกันเลย...

 • รถใช้งานน้อย

  ไม่ใช้รถต่อเนื่องเกิน 2 สัปดาห์ เป็นประจำ ใช้รถน้อยกว่า 5 กิโลเมตรต่อวัน

 • รถใช้งานหนัก

  ใช้รถบนเส้นทางขรุขระ ใช้รถบริเวณที่มีฝุ่นมาก ใช้รถลากพ่วงหรือไต่ขึ้นเขาเป็นประจำ

จุดที่ต้องบำรุงรักษาเป็นพิเศษสำหรับรถใช้งานน้อย

 1. 1. แบตเตอรี่

  เนื่องจากแบตเตอรี่จะมีการถ่ายประจุไฟออกอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพได้ ดังนั้นเราจึงควรนำรถออกใช้งานบ้าง เพื่อให้ไฟได้ชาร์จกลับเข้าแบตเตอรี่ หมั่นตรวจสอบระดับน้ำกลั่น และเติมน้ำกลั่นจนเกือบถึงเส้นขีดสูงสุดอยู่เสมอ

 2. 2. ยาง

  กรณีจอดรถทิ้งไว้นานๆ ควรจอดรถบนบริเวณพื้นผิวที่เรียบ เพื่อให้ยางแต่ละเส้นรับน้ำหนักเท่าๆกัน ตรวจสอบลมยางและเติมลมยางตามค่ามาตรฐานที่กำหนดในคู่มือการใช้รถ ตรวจสอบสภาพของยางว่าไม่มีการถูกทิ่มแทง บวมหรือแตกลายงา เป็นต้น

 3. 3. เครื่องยนต์

  ใช้งานรถอย่างน้อย 1 ครั้งใน 2 สัปดาห์ เพื่อให้ชิ้นส่วนต่างๆได้รับการหล่อลื่นอย่างทั่วถึง เมื่อใช้งานรถ ควรใช้งานมากกว่า 5 กิโลเมตรหรือจนเกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นถึงช่องที่ 3 จากด้านล่างหรือถึงขีดกลางเพื่อให้ระบบต่างๆของเครื่องยนต์ได้ทำงานอย่างเต็มที่

 4. 4. ของเหลวและชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่

  เปลี่ยนของเหลวต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือการใช้รถ ถึงแม้เลขระยะทางยังไม่ถึงกำหนดก็ตาม หมั่นตรวจสอบระดับของเหลวรวมถึงการรั่วซึม เช่น ระดับและการรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง และน้ำมันเบรก เป็นต้น

จุดที่ต้องบำรุงรักษาเป็นพิเศษสำหรับรถใช้งานหนัก

 1. 1. กรองอากาศ

  เมื่อใช้งานรถในบริเวณที่มีฝุ่นมากอาจทำให้ฝุ่นเข้าไปสะสมในกรองอากาศได้เร็วขึ้น ฉะนั้นควรตรวจสอบการอุดตันและการฉีกขาดของกรองอากาศ ถ้าพบว่ามีฝุ่น สิ่งแปลกปลอมหรือการฉีกขาดให้ทำการเป่าทำความสะอาดหรือเปลี่ยนกรองอากาศได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ

 2. 2. ผ้าเบรก

  เมื่อใช้งานรถในสภาพขึ้นหรือลงทางชันบ่อยครั้ง ซึ่งต้องใช้งานเบรกบ่อยครั้งต่อเนื่องเป็นเวลานาน ควรหมั่นตรวจสอบความหนาผ้าเบรก โดยสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้จากเสียงดังขณะเหยียบเบรกหรือดูจากระดับน้ำมันเบรกที่ลดลงได้ เป็นต้น

 3. 3. ของเหลวต่างๆ

  รถที่ใช้งานหนักจะทำให้ของเหลวเสื่อมสภาพเร็วขึ้น เช่น น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ฉะนั้นต้องหมั่นตรวจสอบระดับและความสกปรกที่ปะปนในของเหลวและปฏิบัติตามคู่มือการใช้รถ

 4. 4. ยาง

  สำหรับรถที่วิ่งระยะทางไกลๆหรือจำเป็นต้องเลี้ยวรถบ่อยครั้ง อาจทำให้การสึกหรอของยางมีมากกว่าปกติ ควรตรวจสอบการสึกหรอและบำรุงรักษายางตามคู่มือการใช้รถอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่

หมายเหตุ : โปรดศึกษาข้อมูลวิธีการบำรุงรักษารถจากคู่มือการใช้รถและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

กลับหน้าเรื่องน่ารู้อีซูซุ