ระยะที่ปลอดภัย ควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเท่าไหร่ดี?

ระยะที่ปลอดภัย ควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเท่าไหร่ดี?

สำหรับการจราจรปกติ เราควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้า 2-3 วินาที โดยสังเกตได้จาก เมื่อรถคันหน้าวิ่งผ่านวัตถุเช่น เสาไฟฟ้าหรือต้นไม้ ให้เราเริ่มนับ 1 จนถึง 3 วินาที ถ้าเราขับรถถึงวัตถุเดียวกันนั้นก่อนที่เรานับเสร็จ แสดงว่าเว้นระยะห่างน้อยเกินไป หรืออีกวิธีคือ ทุกอัตราเร็ว 10 กม./ชม. ควรเว้นระยะเพิ่ม 5 เมตร เช่น ขับรถที่ความเร็ว 100 กม./ชม. ควรเว้นระยะห่าง 50 เมตรนั้นเอง แต่การเว้นระยะนั้นอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพการจราจรและสภาพอากาศ เช่น สภาพฝนตก เราควรเว้นระยะให้มากขึ้นเพื่อที่จะหยุดรถได้อย่างปลอดภัย"

กลับหน้าเรื่องน่ารู้อีซูซุ