ป้ายจราจรประเภทเตือน

ป้ายจราจรประเภทเตือน

เรามาดูความหมายของป้ายจราจรประเภทเตือนเบื้องต้นที่ควรทราบ เพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัยตลอดเส้นทางกันดีกว่า

  • ป้ายผิวทางร่วน เตือนว่าทางข้างหน้ามีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็น
  • ป้ายสะพานแคบ เตือนว่าทางข้างหน้ามีสะพานแคบ ควรระวังรถที่ขับสวนมา
  • ป้ายเตือนรถกระโดด เตือนว่าทางข้างหน้ามีการเปลี่ยนระดับอย่างกะทันหัน
  • ป้ายทางแคบลงทั้งสองด้าน เตือนว่าทางข้างหน้าจะแคบลงกว่าทางที่กำลังขับผ่านทั้งสองด้าน
  • ป้ายทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย เตือนว่าข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยว เริ่มคดไปทางซ้าย
  • ป้ายทางคดเคี้ยวเริ่มขวา เตือนว่าข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยว เริ่มคดไปทางขวา

กลับหน้าเรื่องน่ารู้อีซูซุ