การตรวจสอบและเลือกใช้น้ำหล่อเย็นที่ถูกต้อง

การตรวจสอบและเลือกใช้น้ำหล่อเย็นที่ถูกต้อง

น้ำยาหล่อเย็นหรือน้ำยาเติมหม้อน้ำแบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบเข้มข้นที่ต้องผสมน้ำและแบบผสมเสร็จ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยรักษาให้เครื่องยนต์ทำงานด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม อีกทั้งยังช่วยป้องกันการกัดกร่อนหรือการเกิดสนิม ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เครื่องยนต์หรือหม้อน้ำได้รับความเสียหายได้ ดังนั้นการตรวจสอบและการเลือกใช้น้ำยาหล่อเย็นให้ถูกต้องเป็นสิ่งที่ห้ามละเลยนะครับ

วิธีการตรวจสอบ
  • หมั่นตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในถังพักว่าอยู่ระหว่าง “ขีดสูงสุด (MAX)” และ “ขีดต่ำสุด (MIN)” หรือไม่ กรณีที่ระดับน้ำหล่อเย็นต่ำกว่า “ขีดต่ำสุด (MIN)” ให้เติมน้ำหล่อเย็นให้ถึง “ขีดสูงสุด (MAX)” โดยการตรวจสอบหรือเติมน้ำหล่อเย็นจะต้องทำเมื่อเครื่องยนต์เย็นแล้วเท่านั้น
วิธีการเลือกใช้
  • สำหรับเครื่องยนต์รหัส RZ4E ความจุ 1,900 ซีซี แนะนำให้ใช้น้ำยาหล่อเย็นชนิด ลองไลฟ์ คูลแลนซ์ 710 (แบบผสมเสร็จ) เท่านั้น
  • สำหรับเครื่องยนต์รหัส 4JK1 ความจุ 2,500 ซีซี และ รหัส 4JJ1 ความจุ 3,000 ซีซี แนะนำให้ใช้น้ำยาหล่อเย็น เบสโก้ ลองไลฟ์ คูลแลนซ์ เกรด E หรือ AS (แบบเข้มข้นที่ต้องผสมน้ำ) หรือ ลองไลฟ์ คูลแลนซ์ 710 (แบบผสมเสร็จ)
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
  • กรณีพบว่าระดับน้ำหล่อเย็นลดลงเร็วผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดการรั่วซึมของระบบหล่อเย็น เพื่อป้องกันความเสียหายต่อเครื่องยนต์ ให้นำรถของท่านเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทันที
  • วิธีการเจือจางน้ำยาหล่อเย็นแบบเข้มข้น ให้ใช้น้ำกลั่นหรือน้ำประปาที่สะอาดผสมด้วยอัตราส่วน 1 ต่อ 1 หรือท่านสามารถใช้น้ำหล่อเย็นแบบผสมเสร็จได้
  • ควรศึกษาข้อควรระวังเกี่ยวกับน้ำหล่อเย็นในคู่มือการใช้รถอย่างเคร่งครัด

โดยท่านสามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ

กลับหน้าเรื่องน่ารู้อีซูซุ