ISUZU Lady 2019

ก้าวแรกแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่

รับสมัคร 1 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562

ขอเชิญสาวมั่น อายุ 18 - 24 ปี สูง 168 ซม. ขึ้นไป
ร่วมทีมประชาสัมพันธ์พิเศษ “อีซูซุเลดี้ 2019”